Angličtina - nepravidelná slovesa
(AJVERBN1)

Procvičení 17 nejčastějších a nejdůležitějších anglický nepravidelných sloves.