Výpočty obdélníku

Volba výpočtu:

Obsah obdélníku

Obvod obdélníku

  Úhlopříčku

  Stranu a

  Stranu b

  Opsanou kružnici